वात्रटिका – ऊसतोड नेते

ऊसतोड्यांच्या नेतृत्वावरून
राजकारण्यांमध्ये भांडण
यांच्या मिरवामिरविणे
कामगारांचे झाले कांडण

ज्याची लाज वाटावी
त्यांच्यासाठीच मिरवतात
मूळ प्रश्न सोडून देऊन
एकमेकांची जिरवतात

श्रीकृष्ण उबाळे, बीड
मो.९४०५३४४६४२

Share Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *